Bezwaar en Beroep biedt de volgende diensten aan

   juridische advisering en rechtsbijstand in bezwaar en beroep
   juridische ondersteuning bij hoorzittingen inzake bezwaarschriftprocedures
   juridische ondersteuning bij aanvragen om vergunningen, ontheffingen e.d.
   juridische ondersteuning met betrekking tot het omgevingsrecht
   juridische ondersteuning in handhavingsprocedures
   bemiddelen en onderhandelen bij geschillen met overheidsinstanties
   het voeren van (juridische) correspondentie in relatie tot het bestuursrecht

Het bestuursrecht is vrij ingewikkeld en complex van aard. Het bestuursrecht bestaat
uit een groot aantal wetten, besluiten, verordeningen voorschriften en regelingen. Daarnaast dient u ook nog rekening te houden met de eigen, specifieke beleidsregels (beleidsnota’s) van de betreffende bestuursorganen en met rechtspraak (jurisprudentie) over dezelfde- of soortgelijke zaken. Het is aldus een vrij lastige opgave om zonder de nodige kennis en ervaring, zelfstandig een bestuursrechtelijke procedure te voeren.

Bestuurs- en omgevingsrecht zeer complex 

Daarbij speelt ook een rol dat het bestuursprocesrecht zeer gecompliceerd is en dat de overheid ervaren en gespecialiseerde juristen en andere deskundigen zal inzetten om de door haar genomen besluiten te rechtvaardigen en verdedigen. Het bestuursrecht is dus zeer veelzijdig en wat wet- en regelgeving betreft vrij complex van aard.

“Bezwaar en Beroep” kan voor u de hoofd- van de bijzaken scheiden en u terzijde staan in vraagstukken op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht. Het is dus zeker raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen, zodat u al op voorhand weet wat uw rechten (en plichten) zijn en om bijvoorbeeld te bepalen of het zinvol is om al dan niet een juridische procedure te starten.