Hieronder treft u enkele “verwijzingen” (links) aan van “Bezwaar en Beroep” naar de websites die u kunt raadplegen voor het verkrijgen van informatie over uw rechten en dergelijke.


Rijksoverheid
Deze website bevat zeer veel informatie over onder andere bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en leefomgeving.

Overheid
Deze website van de overheid bevat zeer veel algemene en nuttige informatie.