Eiser en gedaagde in privaatrecht

In een civiele procedure spelen verschillende partijen een rol. De twee partijen in het privaatrecht zijn de eiser en de gedaagde. De eiser begint de civiele procedure met een gang naar de rechter (de eiser vordert iets van een tegenpartij) en de gedaagde moet zich in een proces verdedigen.

Rechter en griffier in privaatrecht

Daarnaast speelt de rechter uiteraard een rol in het geding. De rechter is onpartijdig en hij hoort beide partijen. De rechter doet een uitspraak op basis van wat hij heeft gehoord en hij is daarbij aan niemand verantwoording schuldig. De rechter is alleen gebonden aan het recht. De griffier noteert alles wat er tijdens de rechtszitting wordt gezegd en wat er wordt gedaan. De rechter neemt een beslissing op basis van zijn aantekeningen.

Getuigen in privaatrecht

In sommige gevallen wil een rechter in een zaak een getuige horen. De oproeping van een getuige vindt plaats door middel van een dagvaarding of per aangetekende brief. Daarin wordt vermeld waar en wanneer de getuige dient te verschijnen. Een getuige die opgeroepen wordt door de rechtbank, is verplicht om te verschijnen. Indien een getuige zonder een geldige reden niet komt opdagen, kan de sterke arm (politie) zelfs worden ingezet. Een getuige is ook verplicht om een verklaring af te leggen en bij het weigeren daarvan, kan de rechter tot “gijzeling” overgaan. In een dergelijk geval wordt de getuige opgesloten in een huis van bewaring.

Een werkgever is overigens verplicht om een werknemer de gelegenheid te bieden om een getuigenverklaring af te leggen als de oproeping samen valt met een werkdag. Degene die een getuige heeft opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, dient de kosten te vergoeden die de getuige redelijkerwijs heeft gemaakt (bijvoorbeeld reiskosten en gemiste inkomsten).

Advocaat niet verplicht bij sector kanton van de rechtbank

Voorts speelt ook een advocaat in het algemeen een rol bij privaatrechtelijke gedingen. Indien u een privaatrechtelijk proces wilt voeren, dan dient u meestal eerst een advocaat in te schakelen. In de meeste gevallen moeten partijen zich namelijk door een advocaat laten bijstaan. Alleen bij zaken die dienen bij de sector Kanton van de Rechtbank, is een advocaat niet verplicht. Iedereen heeft het recht de hulp van een advocaat in te roepen. Wie dat niet kan betalen, krijgt er een toegewezen via de Raad voor Rechtsbijstand. Wel moet dan altijd een eigen bijdrage worden betaald die vervolgens weer afhankelijk is van iemands inkomen en vermogen.