Blog

Home < Blog

Wabo | Bouwvergunningvrije bouwwerken | Woningwet

Afdeling Bestuursrechtspraak RvS  201210000  25 september 2013 Last onder dwangsom voor het in stand laten van een bouwwerk Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag had een last onder dwangsom opgelegd voor het in stand laten van een bouwwerk dat zonder een omgevingsvergunning was gebouwd (overtreding van artikel 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het [...]

By |november 12th, 2013|Bezwaar en Beroep Blogs 2013|Reacties uitgeschakeld voor Wabo | Bouwvergunningvrije bouwwerken | Woningwet

Relativiteitsvereiste in het bestuursrecht

Wet aanpassing bestuursprocesrecht Op 1 januari 2013 is de "Wet aanpassing bestuursprocesrecht" in werking getreden. Daarmee is ook de invoering van "artikel 8:69a Algemene wet bestuursrecht" (relativiteitsvereiste) een feit. Op grond van deze bepaling gaat een bestuursrechter niet over tot vernietiging van een besluit als dat in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of [...]

By |april 9th, 2013|Bezwaar en Beroep Blogs 2013|Reacties uitgeschakeld voor Relativiteitsvereiste in het bestuursrecht