Wabo | Bouwvergunningvrije bouwwerken | Woningwet

Afdeling Bestuursrechtspraak RvS  201210000  25 september 2013 Last onder dwangsom voor het in stand laten van een bouwwerk Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag had een last onder dwangsom opgelegd voor het in stand laten van een bouwwerk dat zonder een omgevingsvergunning was gebouwd (overtreding van artikel 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het [...]