Bezwaar en Beroep

Van harte welkom op de website van het juridisch adviesbureau “Bezwaar en Beroep Juridische Diensten” (verder te noemen: “Bezwaar en Beroep”).

Hoogwaardige rechtshulp 

Met een zeer gedegen concept en tegen een gunstig tarief biedt “Bezwaar en Beroep” kwalitatief, hoogwaardige rechtshulp aan met als inzet een adequate oplossing van uw geschil en/of probleem. “Bezwaar en Beroep” staat voor deskundigheid, bedrevenheid, een persoonlijke benadering en een transparante werkwijze waarbij de wensen van de cliënt centraal staan.

Rechtsgebieden

“Bezwaar en Beroep” is gespecialiseerd, ervaren en deskundig in alle facetten van het bestuurs- en omgevingsrecht. Daarnaast wordt zowel juridisch advies als rechtshulp aangeboden op het gebied van het privaatrecht zoals het burenrecht, incassodiensten, maar ook huur-, koop- en arbeidsovereenkomsten.

Bestuursrecht

Indien uw zaak daartoe aanleiding mocht geven, dan kan “Bezwaar en Beroep” namens u een procedure in bezwaar, beroep en/of hoger beroep voeren alsmede een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij een daartoe bevoegde, rechterlijke instantie. Alle aangeboden diensten op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht, kunt u vinden in het hoofdmenu onder de naam of titel “Werkzaamheden Bestuursrecht“.

Privaatrecht

In een privaatrechtelijke procedure kan “Bezwaar en Beroep” u bijstaan indien uw zaak tot de competentie behoort van de sector “Kanton” van de Rechtbank (voorheen het kantongerecht). Tot deze competentie vallen alle privaatrechtelijke geschillen waarbij het maximum te vorderen bedrag € 25.000,- bedraagt. Daarnaast kunnen geschillen over onder andere huur en arbeid aan de sector “Kanton” van de Rechtbank worden voorgelegd, ongeacht het bedrag dat gevorderd wordt. Alle aangeboden diensten op
het gebied van het privaatrecht, kunt u vinden in het hoofdmenu onder de naam of titel “Werkzaamheden Privaatrecht“.