Bezwaar en Beroep

Van harte welkom op de website van het juridisch adviesbureau “Bezwaar en Beroep Juridische Diensten” (verder te noemen: “Bezwaar en Beroep”).

Hoogwaardige rechtshulp 

Door middel van een gedegen concept en tegen een scherp tarief biedt “Bezwaar en Beroep” kwalitatief, hoogwaardige rechtshulp aan met als inzet een adequate oplossing van uw geschil en/of probleem. “Bezwaar en Beroep” staat voor deskundigheid, bedrevenheid, een persoonlijke benadering en een transparante werkwijze waarbij de wensen van de cliënt centraal staan.

Rechtsgebieden

“Bezwaar en Beroep” is gespecialiseerd, ervaren en deskundig in alle facetten van het bestuursrecht. Daarnaast kunt u bij “Bezwaar en Beroep” terecht voor juridisch advies
en rechtshulp met betrekking tot privaatrechtelijke vraagstukken (bijvoorbeeld het burenrecht, incassodiensten, maar ook 
huur-, koop- en arbeidsovereenkomsten). 

Bestuursrecht

Indien uw zaak daartoe aanleiding mocht geven, dan kan “Bezwaar en Beroep” namens u een procedure in bezwaar, in beroep en/of in hoger beroep voeren alsmede een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij een daartoe bevoegde, rechterlijke instantie. Voor alle diensten die worden aangeboden op het gebied van het bestuursrecht, wordt u verwezen naar de titel “Werkzaamheden Bestuursrecht” in het hoofdmenu.

Privaatrecht

In privaatrechtelijke procedures kan “Bezwaar en Beroep” u bijstaan als uw zaak tot de competentie behoort van de sector “Kanton” van de Rechtbank (voorheen kantongerecht). Tot deze competentie vallen alle privaatrechtelijk geschillen waarbij het maximum van het te vorderen bedrag € 25.000,- bedraagt. Daarnaast kunnen bepaalde geschillen zoals huur, arbeid, enzovoort aan de sector “Kanton” van de Rechtbank worden voorgelegd, ongeacht het bedrag dat gevorderd wordt. Voor alle diensten die worden aangeboden op het gebied van het privaatrecht, wordt u verwezen naar de titel “Werkzaamheden Privaatrecht” in het hoofdmenu.